Aktivacije

Aktivacija in priklic prve notranje moči ljubezni" strah preobrazi v ljubezen".

Aktivacija in priklic druge notranje moči ljubezni "samo- obtoževanje preobrazi v odpuščanje sebi".

Aktivacija in priklic tretje notranje moči ljubezni "nepotrpežljivost preobrazi v potrpežljivost".

Aktivacija in priklic četrte notranje moči ljubezni "samoumevnost preobrazi v hvaležnost".

Aktivacija in priklic pete notranje moči ljubezni "nespoštovanje preobrazi v samospoštovanje".

Aktivacija in priklic šeste notranje moči ljubezni "nezaupanje preobrazi v samozaupanje".

Aktivacija in priklic sedme notranje moči ljubezni "necenjenje preobrazi v samocenjenje".

Aktivacija in priklic osme notranje moči ljubezni "nesamozavest preobrazi v samozavest".

Aktivacija in priklic devete notranje moči ljubezni "neizražanje sebe preobrazi v samoizražanje".

Aktivacija in priklic desete notranje moči ljubezni "nevrednost preobrazi v lastno vrednost".