Jožica Hrovat

DSCN0484-1»Ne morete zanetiti ognja v drugem, če ne gori v vas«, je misel Sv. Avguština, s katero bi opisala Alexandro Pi Bachel - prijateljico, vzornico, učiteljico, pomembno osebo v mojem življenju. S svojo energijo, voljo in vedrino je vstopila v moje življenje in v njem pustila pomemben pečat. Z ognjem, žarom, ki gori v njej, je vselej pripravljena prisluhniti, opogumljati in pomagati. Že vrsto let plemeniti moje življenje.

Imela pa sem priložnost z njo tudi poslovno sodelovati. Na srednji strokovni šoli sva z Alexandro Pi Bachel začeli projekt Spodbujanje osebnega in socialnega razvoja. S projektom sva želeli izboljšati kvaliteto učenja dijakov, medsebojnih odnosov in način komunikacije ter jih spodbuditi za čim boljši učni uspeh.

Alexandra je s svojim znanjem in izkušnjami dijake obravnavala celostno in jim skozi sugestivni program za sprostitev in zavestno ustvarjanje pomagala krepiti samopodobo, občutke lastne vrednosti, samozaupanja, samospoštovanja, potrpežljivosti in vztrajnosti ter, kar je zelo pomembno, vplivala na motivacijo, boljše pomnjenje in učenje.

Kot svetovalna delavka na šoli sem zelo hitro opazila dobre učinke njenega dela, ki so se odražali v vedenju in boljšem učnem uspehu pri dijakih. Dijaki so se naučili ustrezne načine komuniciranja in vedenja v določenih situacijah ter ustvarjali pozitiven odnos do sebe in drugih.

Jožica Hrovat, prijateljica in svetovalna delavka

Komentarji so izklopljeni.